M-ONE Hochtemperatursilikon është silikon për temepratura larta me qëndrueshmëri prej -60°C deri +260°C (në intervale shkurta kohohre edhe deri + 300°C). Ka përdorim special për izolim (ngjitje, mbyllje, dichtung) pjesëve janë nën ndikim temperaturave larta sidomos sektorin e veturave por gjithashtu edhe te furrat, shporetat, kaminat dhe shumë pajisje elemete tjera teknike. Ka ngjitje mirë në: qelq, porcelan, dru llakuar, çelik inox. Pas aplikimit silikoni forëcohet shpejt duke krijuar një masë mbyllëse elastike.
SILIKON PËR TEMPERATUR TË LARTË
M-ONE Hochleistungs-Rostlöser është një sprej me veprim shpejtë liron bulonat, nyjet dhe pjesët e bllokuara nga ndryshku. Ideal për përdorim edhe rolin e lubrifikuesit, si kontakt sprej apo si parandalues i korrozionit. Përmban MoS2.
 PASTRUES I NDRYSHKUT
M-ONE MOTORSTARTER lehtëson ndezjen e motorëve benzin dhe diesel si dhe bën mbrojtjen e baterisë dhe motorit. Ky produkt gjen përdorim tek gjitha llojet e motorëve si ata të: veturave, kamionëve, motorët për prerjen e drunjëve, barit, gjeneratorë etj. Vepron shpejtë dhe besueshëm, ka një pikë ulët ndezjes dhe përmban përbërës mundëson ndezjen e motorëve edhe gjatë motit ftohtë e me lagështi. Përdorimi: pari bëhet spërkatja e produktit direkt filterin e ajrit motorit e pastaj provohet ndizet motori. Me ndihmën e një personi dytë ky proces lehtësohet, njëri bën ndezjen e motorit dhe tjetri njëkohësisht bën sperkatjen e produktit në filterin e ajrit të motorit.
NDEZJEN E MOTORËVE
M-ONE FETTSPRAY është një yndyrë transparente me performancë lartë, ideale për lubrifikimin e kushinetave, ingranazheve, gjitha llojet e nyjeve dhe bashkimeve. Edhe vende paarritshme, M-ONE FETTSPRAY depërton shumë mirë për shkak vetive shkëlqyera rrëshqitjes. Gjithashtu i përshtatshëm për bravat e dyerve, shinat rrëshqites, shufrat e frenave, kambanat, etj. Zinxhirët dhe telat mund trajtohen shumë mirë me M-ONE FETTSPRAY dhe kenë mbrojtje të mjaftueshme për rrëshqitje dhe ndryshkje pas trajtimit.
FETTSPRAY
M-ONE UBS Spray është një mbrojtje pa bitumen i bazuar rrëshirë gome. Pas terjës, ajo rezulton një mbulesë mbrojtëse elastike, qëndrueshme, me rezistencë lartë ndaj gërryerjes. M-ONE UBS Spray ofron mbrojtje kundër gurit dhe gërryerjes. Pasi jetë tharë plotësisht, mbrojtja mund ngjyroset. Përdorimi: Temperatura optimale e përdorimit + 16°C deri + 25 °C. Tundeni kanaçën paktën 2 minuta. Vendi ku përdoret duhet jetë i pastërt, i thatë dhe jetë pa yndyrna, vaji dhe ndryshk. Mund të ngjyroset pas afërsisht 8 orë me ngjyra të disponueshme komerciale.
UNTERBODENSCHUTZ UBS SPRAY 
M-ONE BREMSEN & TEILE REINIGER ёshtё njё pastrues ideal pёdoret gjatё montimint, riparimit apo mirёmbajtjes pjesёve makinerike te prekura me vaj apo yndyrёra ndryshme. Ka pёrmbajtje lartё pёrbёrёsve aktiv gjё mundёson njё pastrim intensiv dhe me veprim shpejtё. Redukton zhurmen dhe funksionon pa mbetje, ёshtё jo korroziv dhe nuk sulmon pjesёt prej gome apo plastike. Ideal pёr pёrdorim te: frenat, pjesёt e ndёrruesit shpejtёsive, pjesёt e motorit etj. distancё rreth 20 cm bёhet spёrkatja e pjesёs trajtohet, pas veprimit pastruesit pёrpunohet pjesa e trajutar me njё leckё terur. Te pjesёt e ndotura rёnde, procesi i aplikimit mund tё pёrsёritet disa herё. 
PASTRUES I FRENAVE & PJESAVE
M-ONE Handwaschpaste është pastë përdoret për pastrimin e duarve nga papastërtit e ndryshme duke përfshirë edhe yndyrërat dhe vajrat. Përbërësi kryesor i kësaj paste është nga baza drurore kombinim me përbërësit tjerë për mbrojtjen e lëkurës mundësojnë nje pastrim të plotë pa irritim të lëkures.
PASTË PËR DUAR  
Me produktet tona të servisimit M-ONE, qëllimi jonë është që të krijojmë një gamë produktesh që përbëhet nga një numër produktesh reciprokisht plotësuese, me të cilat partnerët dhe klientët tanë kanë produktet më të mira në dorë për të pastruar makineritë dhe automjetet e tyre shpejtë dhe tërësisht si dhe mirëmbajtjen e tyre. Në mënyrë që të përmbushim standardet tona të larta, secili produktet eshte përshtatur vazhdimisht me teknologjinë më të fundit dhe gama e produkteve tona të servisimit do të zgjerohet në mënyrë që t'u ofrojmë partnerëve dhe klientëve tanë produkte me cilësinë më të mirë të mundshme me një raport optimal të performancës së çmimeve edhe në të ardhmen.
Produktet e servisimit
S E R V I C E
info@m-one.com
Am Atzelberg 3a 64521 Groß-Gerau Deutschland
+4993039848112
Veternik Z. Indrustriale 10000 Prishtinë Kosovë
M-ONE Hochtemperatursilikon është silikon për temepratura larta me qëndrueshmëri prej -60°C deri +260°C (në intervale shkurta kohohre edhe deri + 300°C). Ka përdorim special për izolim (ngjitje, mbyllje, dichtung) pjesëve janë nën ndikim temperaturave larta sidomos sektorin e veturave por gjithashtu edhe te furrat, shporetat, kaminat dhe shumë pajisje elemete tjera teknike. Ka ngjitje mirë në: qelq, porcelan, dru llakuar, çelik inox. Pas aplikimit silikoni forëcohet shpejt duke krijuar një masë mbyllëse elastike.
SILIKON PËR TEMPERATUR TË LARTË
M-ONE Hochleistungs-Rostlöser është një sprej me veprim shpejtë liron bulonat, nyjet dhe pjesët e bllokuara nga ndryshku. Ideal për përdorim edhe rolin e lubrifikuesit, si kontakt sprej apo si parandalues i korrozionit. Përmban MoS2.
 PASTRUES I NDRYSHKUT
M-ONE MOTORSTARTER lehtëson ndezjen e motorëve benzin dhe diesel si dhe bën mbrojtjen e baterisë dhe motorit. Ky produkt gjen përdorim tek gjitha llojet e motorëve si ata të: veturave, kamionëve, motorët për prerjen e drunjëve, barit, gjeneratorë etj. Vepron shpejtë dhe besueshëm, ka një pikë ulët ndezjes dhe përmban përbërës mundëson ndezjen e motorëve edhe gjatë motit ftohtë e me lagështi. Përdorimi: pari bëhet spërkatja e produktit direkt filterin e ajrit motorit e pastaj provohet ndizet motori. Me ndihmën e një personi dytë ky proces lehtësohet, njëri bën ndezjen e motorit dhe tjetri njëkohësisht bën sperkatjen e produktit në filterin e ajrit të motorit.
NDEZJEN E MOTORËVE
M-ONE FETTSPRAY është një yndyrë transparente me performancë lartë, ideale për lubrifikimin e kushinetave, ingranazheve, gjitha llojet e nyjeve dhe bashkimeve. Edhe vende paarritshme, M-ONE FETTSPRAY depërton shumë mirë për shkak vetive shkëlqyera rrëshqitjes. Gjithashtu i përshtatshëm për bravat e dyerve, shinat rrëshqites, shufrat e frenave, kambanat, etj. Zinxhirët dhe telat mund trajtohen shumë mirë me M-ONE FETTSPRAY dhe kenë mbrojtje mjaftueshme për rrëshqitje dhe ndryshkje pas trajtimit.
FETTSPRAY
M-ONE UBS Spray është një mbrojtje pa bitumen i bazuar rrëshirë gome. Pas terjës, ajo rezulton një mbulesë mbrojtëse elastike, qëndrueshme, me rezistencë lartë ndaj gërryerjes. M-ONE UBS Spray ofron mbrojtje kundër gurit dhe gërryerjes. Pasi jetë tharë plotësisht, mbrojtja mund ngjyroset. Përdorimi: Temperatura optimale e përdorimit + 16°C deri + 25 °C. Tundeni kanaçën paktën 2 minuta. Vendi ku përdoret duhet jetë i pastërt, i thatë dhe jetë pa yndyrna, vaji dhe ndryshk. Mund ngjyroset pas afërsisht 8 orë me ngjyra të disponueshme komerciale.
UNTERBODENSCHUTZ UBS SPRAY
M-ONE BREMSEN & TEILE REINIGER ёshtё njё pastrues ideal pёdoret gjatё montimint, riparimit apo mirёmbajtjes pjesёve makinerike te prekura me vaj apo yndyrёra ndryshme. Ka pёrmbajtje lartё pёrbёrёsve aktiv gjё mundёson njё pastrim intensiv dhe me veprim shpejtё. Redukton zhurmen dhe funksionon pa mbetje, ёshtё jo korroziv dhe nuk sulmon pjesёt prej gome apo plastike. Ideal pёr pёrdorim te: frenat, pjesёt e ndёrruesit shpejtёsive, pjesёt e motorit etj. distancё rreth 20 cm bёhet spёrkatja e pjesёs trajtohet, pas veprimit pastruesit pёrpunohet pjesa e trajutar me njё leckё terur. Te pjesёt e ndotura rёnde, procesi i aplikimit mund tё pёrsёritet disa herё.
PASTRUES I FRENAVE & PJESAVE
M-ONE Handwaschpaste është pastë përdoret për pastrimin e duarve nga papastërtit e ndryshme duke përfshirë edhe yndyrërat dhe vajrat. Përbërësi kryesor i kësaj paste është nga baza drurore kombinim me përbërësit tjerë për mbrojtjen e lëkurës mundësojnë nje pastrim plotë pa irritim lëkures.
PASTË PËR DUAR  
Me produktet tona të servisimit M-ONE, qëllimi jonë është që të krijojmë një gamë produktesh që përbëhet nga një numër produktesh reciprokisht plotësuese, me të cilat partnerët dhe klientët tanë kanë produktet më të mira në dorë për të pastruar makineritë dhe automjetet e tyre shpejtë dhe tërësisht si dhe mirëmbajtjen e tyre. Në mënyrë që të përmbushim standardet tona të larta, secili produktet eshte përshtatur vazhdimisht me teknologjinë më të fundit dhe gama e produkteve tona të servisimit do të zgjerohet në mënyrë që t'u ofrojmë partnerëve dhe klientëve tanë produkte me cilësinë më të mirë të mundshme me një raport optimal të performancës së çmimeve edhe në të ardhmen.
Produktet e servisimit
S E R V I C E
info@m-one.com
Am Atzelberg 3a 64521 Groß-Gerau Deutschland
+4993039848112
Veternik Z. Indrustriale 10000 Prishtinë Kosovë
M-ONE Hochtemperatursilikon është silikon për temepratura larta me qëndrueshmëri prej -60°C deri +260°C (në intervale shkurta kohohre edhe deri + 300°C). Ka përdorim special për izolim (ngjitje, mbyllje, dichtung) pjesëve janë nën ndikim temperaturave larta sidomos sektorin e veturave por gjithashtu edhe te furrat, shporetat, kaminat dhe shumë pajisje elemete tjera teknike. Ka ngjitje mirë në: qelq, porcelan, dru llakuar, çelik inox. Pas aplikimit silikoni forëcohet shpejt duke krijuar një masë mbyllëse elastike.
SILIKON PËR TEMPERATUR TË LARTË
M-ONE Hochleistungs-Rostlöser është një sprej me veprim shpejtë liron bulonat, nyjet dhe pjesët e bllokuara nga ndryshku. Ideal për përdorim edhe rolin e lubrifikuesit, si kontakt sprej apo si parandalues i korrozionit. Përmban MoS2.
 PASTRUES I NDRYSHKUT
M-ONE MOTORSTARTER lehtëson ndezjen e motorëve benzin dhe diesel si dhe bën mbrojtjen e baterisë dhe motorit. Ky produkt gjen përdorim tek gjitha llojet e motorëve si ata të: veturave, kamionëve, motorët për prerjen e drunjëve, barit, gjeneratorë etj. Vepron shpejtë dhe besueshëm, ka një pikë ulët ndezjes dhe përmban përbërës mundëson ndezjen e motorëve edhe gjatë motit ftohtë e me lagështi. Përdorimi: pari bëhet spërkatja e produktit direkt filterin e ajrit motorit e pastaj provohet ndizet motori. Me ndihmën e një personi dytë ky proces lehtësohet, njëri bën ndezjen e motorit dhe tjetri njëkohësisht bën sperkatjen e produktit në filterin e ajrit të motorit.
NDEZJEN E MOTORËVE
M-ONE FETTSPRAY është një yndyrë transparente me performancë lartë, ideale për lubrifikimin e kushinetave, ingranazheve, gjitha llojet e nyjeve dhe bashkimeve. Edhe vende paarritshme, M-ONE FETTSPRAY depërton shumë mirë për shkak vetive shkëlqyera rrëshqitjes. Gjithashtu i përshtatshëm për bravat e dyerve, shinat rrëshqites, shufrat e frenave, kambanat, etj. Zinxhirët dhe telat mund trajtohen shumë mirë me M-ONE FETTSPRAY dhe kenë mbrojtje mjaftueshme për rrëshqitje dhe ndryshkje pas trajtimit.
FETTSPRAY
M-ONE UBS Spray është një mbrojtje pa bitumen i bazuar rrëshirë gome. Pas terjës, ajo rezulton një mbulesë mbrojtëse elastike, qëndrueshme, me rezistencë lartë ndaj gërryerjes. M-ONE UBS Spray ofron mbrojtje kundër gurit dhe gërryerjes. Pasi jetë tharë plotësisht, mbrojtja mund ngjyroset. Përdorimi: Temperatura optimale e përdorimit + 16°C deri + 25 °C. Tundeni kanaçën paktën 2 minuta. Vendi ku përdoret duhet jetë i pastërt, i thatë dhe jetë pa yndyrna, vaji dhe ndryshk. Mund ngjyroset pas afërsisht 8 orë me ngjyra të disponueshme komerciale.
UNTERBODENSCHUTZ UBS SPRAY
M-ONE BREMSEN & TEILE REINIGER ёshtё njё pastrues ideal pёdoret gjatё montimint, riparimit apo mirёmbajtjes pjesёve makinerike te prekura me vaj apo yndyrёra ndryshme. Ka pёrmbajtje lartё pёrbёrёsve aktiv gjё mundёson njё pastrim intensiv dhe me veprim shpejtё. Redukton zhurmen dhe funksionon pa mbetje, ёshtё jo korroziv dhe nuk sulmon pjesёt prej gome apo plastike. Ideal pёr pёrdorim te: frenat, pjesёt e ndёrruesit shpejtёsive, pjesёt e motorit etj. distancё rreth 20 cm bёhet spёrkatja e pjesёs trajtohet, pas veprimit pastruesit pёrpunohet pjesa e trajutar me njё leckё terur. Te pjesёt e ndotura rёnde, procesi i aplikimit mund tё pёrsёritet disa herё.
PASTRUES I FRENAVE & PJESAVE
M-ONE Handwaschpaste është pastë përdoret për pastrimin e duarve nga papastërtit e ndryshme duke përfshirë edhe yndyrërat dhe vajrat. Përbërësi kryesor i kësaj paste është nga baza drurore kombinim me përbërësit tjerë për mbrojtjen e lëkurës mundësojnë nje pastrim plotë pa irritim lëkures.
PASTË PËR DUAR  
Me produktet tona të servisimit M-ONE, qëllimi jonë është që të krijojmë një gamë produktesh që përbëhet nga një numër produktesh reciprokisht plotësuese, me të cilat partnerët dhe klientët tanë kanë produktet më të mira në dorë për të pastruar makineritë dhe automjetet e tyre shpejtë dhe tërësisht si dhe mirëmbajtjen e tyre. Në mënyrë që të përmbushim standardet tona të larta, secili produktet eshte përshtatur vazhdimisht me teknologjinë më të fundit dhe gama e produkteve tona të servisimit do të zgjerohet në mënyrë që t'u ofrojmë partnerëve dhe klientëve tanë produkte me cilësinë më të mirë të mundshme me një raport optimal të performancës së çmimeve edhe në të ardhmen.
Produktet e servisimit
S E R V I C E
info@m-one.com
Am Atzelberg 3a 64521 Groß-Gerau Deutschland
+4993039848112
Veternik Z. Indrustriale 10000 Prishtinë Kosovë