M ONE SANI + Hand Desinfektion është një dezinfektues për duar. Receta bazohet në rekomandimet e OBSH dhe përmban izopropanol për shkaterrimin e viruseve të tilla si COVID 19 dhe bakterieve, dhe glicerinë si një përbërës i rimbushjes së lipideve. Përdoret për dezinfektimin e duarve. Sipas BAUA AllgV të 9 Prillit, 2020 rekomanduar për përdorim kundër viruseve korona jashtë kujdesit ambulator dhe spitalor.
HAND DESINFEKTION
of all bacteria fungal spores and germs kills 99.9% WHO recommended recipe
info@m-one.com
Am Atzelberg 3a 64521 Groß-Gerau Deutschland
+4993039848112
Veternik Z. Indrustriale 10000 Prishtinë Kosovë
M ONE SANI + Hand Desinfektion është një dezinfektues për duar. Receta bazohet në rekomandimet e OBSH dhe përmban izopropanol për shkaterrimin e viruseve të tilla si COVID 19 dhe bakterieve, dhe glicerinë si një përbërës i rimbushjes së lipideve. Përdoret për dezinfektimin e duarve. Sipas BAUA AllgV të 9 Prillit, 2020 rekomanduar për përdorim kundër viruseve korona jashtë kujdesit ambulator dhe spitalor.
HAND DESINFEKTION
info@m-one.com
Am Atzelberg 3a 64521 Groß-Gerau Deutschland
+4993039848112
Veternik Z. Indrustriale 10000 Prishtinë Kosovë
of all bacteria fungal spores and germs kills 99.9% WHO recommended recipe
M ONE SANI + Hand Desinfektion është një dezinfektues për duar. Receta bazohet në rekomandimet e OBSH dhe përmban izopropanol për shkaterrimin e viruseve të tilla si COVID 19 dhe bakterieve, dhe glicerinë si një përbërës i rimbushjes së lipideve. Përdoret për dezinfektimin e duarve. Sipas BAUA AllgV të 9 Prillit, 2020 rekomanduar për përdorim kundër viruseve korona jashtë kujdesit ambulator dhe spitalor.
HAND DESINFEKTION
info@m-one.com
Am Atzelberg 3a 64521 Groß-Gerau Deutschland
+4993039848112
Veternik Z. Indrustriale 10000 Prishtinë Kosovë